WMS Logo

Warehouse Management System

BBP Warehouse Management System (WMS) je softver koji omogućava organizaciju upravljanja administrativnih poslova unutar skladišta od momenta ulaza do momenta izlaza robe iz skladišta, kao i upravljanje skladišnim zalihama. WMS omogućava preglednost i upravljanje zalihama u bilo kom vremenu ili na bilo kom mjestu. Implementacija WMS pomaže organizaciji i smanjuje troškove radne snage, te nam daje tačne informacije o stanju zaliha, poboljšava fleksibilnost i brzinu reagovanja na iznenadne promjene unutar skladišta i njegovih zaliha, smanjuje greške prilikom preuzimanja robe sa polica i isporuke i na kraju poboljšava našu uslugu prema našim klijetima. Softverski sistem radi sa trenutnim i najsvježijim informacijama o aktivnostima kao što su narudžbe, pošiljke, ulaz i izlaz robe, kao i svako kretanje robe unutar skladišta. Povećanjem efikasnosti unutar skladišnog poslovanja smanjuje bespotrebne troškove što je samo jedan od razloga da implementirate WMS.

BBP WMS sistem se sastoje od dvije aplikacije:

  • WMS Inventory
  • WMS Cloud

WMS Inventory

WMS Inventory je samostojeća aplikacija koja se instalira na lokalnim uređajima i koristi se za potpunu kontrolu prometa roba u skladištima. Putem WMS-Inventory aplikacije prati se kompletan tok proizvoda od njegovog ulaza u skladište do njegove krajnje destinacije. Organizacija skladišta je pojednostavljena tako što se svakoj lokaciji unutar skladišta dodjeljuje bar kod lokacije. Bar kod lokacije omogućuje brzo i efikasno pronalaženje željenog proizvoda u skladištu, kao i brzo pohranjivanje istog na željenu lokaciju unutar skladišta. Bar kod lokacije daje nam informacije o tačnoj lokaciji proizvoda, opisu lokacije kao i tačnu poziciju na polici/paleti. WMS Inventory aplikacija nije zavisna od vanjske internet konekcije. Ukoliko dođe do gubitka veze sa vanjskom mrežom, ova aplikacija će nastaviti rad u lokalnom mrežnom okruženju, osiguravajući da su svi novo unešeni podaci pohranjeni u lokalnu bazu podataka. Jednom kad se ponovo uspostavi veza sa vanjskom mrežom, lokalna baza podataka će se sinkronizovati sa serverom.

WMS Cloud

WMS Cloud je web aplikacija koja putem internet mreže omogućava manadžementu potpun uvid u stanje roba na skladištima u bilo kom vremenu i na bilo kom mjestu. Svi podaci koji su pohranjani u bazu podataka putem lokalne WMS Inventory aplikacije će automatski biti sinhronizovani sa WMS Cloud bazom podataka i kao takvi biti dostupni WMS Cloud aplikaciji. Kroz WMS Cloud menadžment će biti u stanju da prati protok robe, doda novo skladište(a), dodijeli novi bar kod lokaciji, kao i da pretraži sve lokacije u potrazi za informacijama o određenom proizvodu. BBP Warehouse Management System koristi modernu Microsoft tehnologiju, koja nam omogućava da implementiramo aplikacije koje su sigurne za korištenje kako u online orkuženju tako i na lokalnim mrežama. Implementacijom autentikacijskog modula, WMS sistem omogućava dodjelu različitih korisničkih uloga sa različitim nivoima pristupa sistemu, tako da korisnici WMS sistema mogu imati pristup samo onim dijelovima sistema za koji imaju dozvolu. BBP Warehouse Management System je dio Business Blocks Pro softverskog paketa koji se dodatno može nadograditi funkcionalnostima poput modula za upravljanje poslovnim procesima, nabavku roba usluga, poređenje ponuda, servisnih naloga, evidenciju zaposlenih, itd. Kao takav, BBP paket je jedinstveno softversko rješenje na našim prostorima i omogućava Vam potpun pregled poslovnih procesa kompanije, radnih zadataka, protoka roba, radne snage i ostalih procesa u Vašoj kompaniji.

BBP Warehouse Management System je dio Business Blocks Pro softverskog paketa koji se dodatno može nadograditi funkcionalnostima poput modula za upravljanje poslovnim procesima, nabavku roba usluga, poređenje ponuda, servisnih naloga, evidenciju zaposlenih, itd. Kao takav, BBP paket je jedinstveno softversko rješenje na našim prostorima i omogućava Vam potpun pregled poslovnih procesa kompanije, radnih zadataka, protoka roba, radne snage i ostalih procesa u vašoj kompaniji.